De inschijving voor de nieuwe weduwoudergroepen in 2024 is geopend. Voor meer info klik hier.

De Perfectieparadox – Marjon Bohré

perfectieparadox marjon bohre boekvindsel perfectie
perfectieparadox marjon bohre boekvindsel strivings concerns
perfectieparadox marjon bohre boekvindsel kwetsbaarheid

Wie kent het niet, perfectionisme? Met plezier las ik dit boek van Marjon Bohré. Een helder overzicht van theorie en onderzoek op dit gebied. Ook vol praktische oefeningen. Met een zeer duidelijke boodschap: perfectionisme is NERGENS goed voor! Lees hier wat mij raakt.

Pefectionistic strivings and concerns

Perfectionisme – wat is het eigenlijk? Marjon Bohré gebruikt de definitie van Stoeber. Perfectionisme is het streven naar onhaalbare idealen (perfectionistic strivings) in combinatie met bezorgdheid wat anderen over je zullen denken (perfectionistic concerns). Ik kende deze tweedeling nog niet, maar voel direct hoe ik beide facetten herken en hoe ze samenhangen. Liefst maak ik vindsels die iedereen altijd super interessant vindt en bij het tekenen en schrijven hoor ik in mijn hoofd aanwijzingen van fictieve mensen die er iets van vinden (te kinderachtig, niet persoonlijk genoeg, te persoonlijk). Als ik niet oppas, gebeurt precies waar Marjon voor waarschuwt: overactief checken en uitstelgedrag, gericht op ‘fouten’.

Comparison and competition

Wanneer ik -scrollend door social media- mezelf vergelijk met anderen, voel ik me snel onzeker. Deze quote van Julia Cameron trof me dan ook direct. In een maatschappij waar marktwerking zelfs voor collectieve voorzieningen de voorkeur krijgt, groeit het perfectionisme. Bohré schrijft: ‘Onderlinge competitie wordt steeds meer de norm voor individuele groei en ontwikkeling. In plaats van onderlinge solidariteit wordt het accent (bewust of onbewust) meer gelegd op het behalen van individuele goede prestaties en hoge cijfers, en wordt de onderlinge competitie tussen leeftijdgenoten gestimuleerd.’ Met de wereldwijde toename van perfectionisme, nemen ook depressie en angststoornissen toe.

Herstellend perfectionist

Word een herstellend perfectionist’ zegt Bohré en ze geeft je tien vaardigheden (met oefeningen) die daarbij helpen. Ik vind dat een mooie term ‘herstellend perfectionist’. Voelt liefdevol ook. Een van de tien vaardigheden gaat over zelfcompassie: ‘Praat tegen jezelf als tegen je beste vriend’. Au, ja, dat vergeet ik vaak. Ik ben voor mezelf veel strenger, dan de ergste commentaren die ik bang ben van anderen te krijgen. ‘Het kenmerk van een vaardigheid is dat het sterker wordt, beter gaat, als je blijft oefenen en toepassen.’ Oh ja, ik mag elke dag opnieuw mijn eigen goede vriend zijn. Doe je mee?

Psychologische veiligheid

Dit boek bevat ook tips voor leiders, hoe om te gaan met perfectionisten in hun teams. Bohré vertelt over hoogleraar leiderschap Amy Edmondson, die onderzoek deed naar kenmerken van effectieve topteams. Psychologische veiligheid bleek de allerbelangrijkste basisvoorwaarde. ‘De veiligheid om te delen wat lastig is, wat fout gaat, wat je nog niet weet en wat je wil leren’. Bohré schrijft in haar tips voor leiders ‘houdt focus op de ontwikkeling van een growth mindset’. Dit ken ik ook zo bij het trainen van onderzoekend leren in het basisonderwijs. Het vergt een andere houding om het zeker weten los te laten. Niet alleen maar doen wat je al weet, maar ook durven experimenteren en elkaar daarin steunen.

Veerkracht

Bij de uitspraak en uitnodiging ‘Fouten maken mag’ hoort een nadrukkelijke focus op veerkracht’ schrijft Bohré. Als mensen niet leren hoe om te gaan met fouten, mislukking of tegenslag, blijft de uitspraak een lege huls. Bohré beschrijft drie stappen om veerkracht te ontwikkelen. Die doorloop je op het moment dat je een fout ontdekt. De eerste stap is het onder ogen zien van je emoties. Ik herken wat ze beschrijft: ‘Veel mensen zien hun emoties niet als een waardevolle informatiebron, maar als onhandige verstoringen van het dagelijks leven’. De emotie voelen, ervaren, een naam geven en liefst nog bespreken met iemand, is het begin van het ontwikkelen van veerkracht. Daar is moed voor nodig. Wat mij betreft zowel van degene die de fout maakt als van de omgeving.

Mocht je stiekem nog steeds denken dat perfectionisme best een goede eigenschap is: lees vooral dit boek. Laat het los en je wordt beter dan ooit, heerlijk zo’n paradox!

perfectieparadox marjon bohre boekvindsel zelfcompassie
perfectieparadox marjon bohre boekvindsel psychologische veiligheid
perfectieparadox marjon bohre boekvindsel veerkracht

Volg KleinKracht op:

Nieuwste Vindsel:
Hoe overleven we – Francine Oomen

Hoe overleven we – Francine Oomen

Een serie boekvindsels over ‘Hoe overleven we’ maken is een nieuwe uitdaging voor mij, want dit boek is van zichzelf al een graphic novel, bomvol tekeningen dus. Recent nam ik het boek echter voor de derde keer door, en wist ik dat ik het toch wil proberen. Want ik...

Andere Vindsels

Hoe overleven we – Francine Oomen

Hoe overleven we – Francine Oomen

Een boek dat ik tip aan mijn cliënten wanneer ze meer info willen over de innerlijke delen waar ik in de rouwtherapie vaak mee werk. Een graphic novel over hoe trauma en de heling daarvan werkt.

De keuze – Edith Eva Eger

De keuze – Edith Eva Eger

Zelf midden in een proces van rouw rondom verlies van gezondheid, werd ik opnieuw gegrepen door de positieve kracht van Eger. Op rustige en krachtige toon verhaalt ze over de gruwelijkheden die haar jong overkwamen en over haar reis van trauma naar zelfoverwinning daarna.

Een jihad van liefde – Mohamed El Bachiri

Een jihad van liefde – Mohamed El Bachiri

Een klein boekje met grote zeggingskracht. Mohamed El Bachiri is ook een weduw-ouder, zoals Elke en ik dat noemen in onze zesdaagse ‘Over-Le*en’. Zijn vrouw kwam om bij de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel. Een boodschap vol liefde.

Share This

Inspiratie opgedaan?

Deel dit Vindsel of Schrijfsel ook met anderen!